Välkommen till förskolan Jollen!

Välkommen till Lindö förskolor; Båten, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord; MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER leder oss i vårt arbete.

fredag 17 september 2021

olika - lika

Några barn har varit på Bokbussen och lånat nya böcker. Vi fick en hel del spännande böcker där olika familjekonstellationer porträtterades. Även några serietidningar hittade vi. Vi passade på att boka en temapåse från biblioteket som handlar om familjer och vad en familj kan vara, påsen kan vi hämta om några veckor. Barnen i gröna gruppen har målat klart och fått känna på sina målningar och på de små kopiorna. Spännande att använda det taktila sinnet. Kopiorna kändes inte alls lika sträva som målningarna. 


Många barn ur blå grupp har lekt mycket med våra små figurer och några fick vara med och plocka ut djurfamiljer till vår byggmiljö. Det är viktigt för oss att barnen är medskapande i lekmiljön och att vi tillsammans tar ansvar för varandra och vår miljö på Jollen. På så sätt speglar vår miljö på Fören barnens intressen och behov, och vårt projekt följer då också med oss under stora delar av dagen.  


Barnen i den gula gruppen introducerade några kompisar som inte varit med och gjort tankekartan för vad vi gjort innan. Vi fortsatte att reflektera och diskutera vidare kring vad en familj kan vara och hur den kan se ut. Många bra tankar kring ordet familj kom fram. Några barn har även testat på att rita sin familjer och satt upp på vår processvägg. Det kan vara nyttigt och ibland avgörande att låta barnen återkomma till det som vi gjort tidigare, många gånger kan barnen få nya tankar och idéer som berikar arbetet ytterligare. Samtalet landade i elefantfamiljen och hur den kan se ut, barnen hade läst tidigare i veckan i vår faktabok om Elefanter och dess sammansättning. En del barn var berörda av att killelefanterna inte får bo med mammorna och barnen, och vart tar dom vägen då? 


Tema natur

Vi fortsätter jobba med tema natur. Vi ser ett stort intressant av att gå till skogen hos våra äldre barn. Så vi gick på upptäcksfärd till skogen. På vägen dit passade vi på att träna med att hålla i promenadrepet, det gick jättebra. Väl framme i skogen hittade barnen ett träd som ”ramlat ner”, enligt barnen. Spännande och utmanande att klättra på och hoppa ifrån. Att gå omkring i skogen bland träd, stenar och stubbar är en bra träning och utmaning för grovmotoriken. I skogen plockade barnen olika naturmaterial som vi tog med till förskolan. Dagen efter fick barnen måla med grön färg på kartong och klistra dit naturmaterialet som var löv, pinnar, ekollon och rönnbär. 

Våra yngsta barn har fått upptäcka naturen på vår lilla gård. Där finns också mycket spännande att utforska. Vi har hittat stenar och pinnar vi har också lekt tittut i våra buskar. Barnen har tränat sin grovmotorik genom att springa upp och ner på vår kulle. 


fredag 10 september 2021

olika - lika

 Nu har vi pedagoger på Fören tolkat barnens lek och intressen och hittat ett passande projekt att arbeta vidare kring kommande termin: olika - lika


Några barn som intresserat sig för familjelek fick börja fundera kring vad en familj är. Vilka ingår i den? Hur ser den ut? Kan det vara olika i olika familjer? Barnen i den gula gruppen har visat stort intresse för att hitta likheter och olikheter i våra familjesituationer. Något som barnen kom överens om var att de alla är storasyskon. 
"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt." (Lpfö 18)
Vi gjorde tillsammans med tankekarta kring vad vi tänker om familj, det framgick lite olika saker. Vissa barn pratade om vad man gör i en familj och andra pratade om vilka som ingår i en familj. Det finns mycket att utforska kring barnens egna erfarenheter och tillsammans kan vi skapa nya. 


Några barn ur gröna gruppen har varit i ateljén där de målat varsin bild. Samma uppdrag, samma färger men lite olika tekniker. Några fick använda staffliet. Någon målade först och så fick resultatet bestämma vad bilden föreställde. En annan planerade noga vad de olika penslarna och färgerna skulle användas till och varför. Det var spännande att gå och titta på varandras arbete under tiden och se hur bilderna tog form. Något som barnen visade intresse för var att kunna blanda egna färger. Det gick tydligen att blanda olika rosa om man tog olika mycket röd. Den här gången bestämde vi innan att vi ska jobba vidare med bilderna i form av serier. Än så länge har vi läst lite Bamse serietidning i vår litteraturapp Polyglutt men serier är ganska svåra att följa med i och var nytt för många barn så vi kommer att läsa lite mer innan serierna blir klara.  

Om ni har några gamla serietidningar hemma som ni vill lämna till oss för att läsas och klippas i är det väldigt uppskattat.

Tema Natur

Denna vecka har vi fortsatt vårt tema Natur. Vi har varit ute mycket och lekt med det miljön har haft att erbjuda. Pinnar, stenar och kottar kan förvandlas till det fantasin erbjuder. 

Vi har fortsatt att måla träd med några barn. 

Barnens tankar:

- Det är ett högt träd

- Det är svårt att klättra så högt upp.

- Jättebrunt på trädet.


fredag 3 september 2021

Bygglek

 

Hur vi pedagoger skapar miljön påverkar vilka lekar som barnen leker. Vi märkte att intresset för bygglek var stort hos många barn. Byggleken fick ta ännu större plats i miljön när vi möblerade om.

Några barn har bygglek som medel i annan lek, till exempel då det byggs slott och hus till djuren som på bilden ovan. Andra gånger är bygget ett mål i sig, att blanda olika byggmaterial, att bygga högt. 


Barnen tränar olika matematiska och andra språkliga förmågor. Behöver vi fler? Ta den andra. Den här är högre. Jag lägger den här först. I läroplanen för förskolan står det att "varje barn ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap." Det åstadkommer vi genom att erbjuda olika material med olika egenskaper. Men det är också viktigt var i rummet och hur stor plats byggleken får ta.  


Tema Natur

Nu börjar hösten komma och det passar oss utmärkt då vi har Natur som tema. Hela gruppen har varit på promenad till skogen där vi utmanades i att ta oss över stockar och stenar. Bra träning för grovmotoriken.I Lpf 18 står det att Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter både utomhus inomhus och i varierande miljöer, vilket vi har tagit fasta på.

Vi har upplevt naturen på olika sätt. Några barn gick till skogen en gång till denna vecka. Där gick vi på upptäcksfärd. Det mest intressanta var att plocka pinnar, stenar, löv och ekollon. Några barn har även varit på promenad och lekt vid ” Skeppet” lekplats.
Barnen har också målat och skapat, det blev både träd och monster.


fredag 27 augusti 2021

Mindre möten och nya miljöer

Denna vecka har vi jobbat mer i våra smågrupper, Blå, Grön och Gul. Bredvid barnens namn i hallen sitter en liten färgplupp som visar vilken grupp barnen tillhör. Fokus har även denna vecka legat på att jobba med grundverksamheten. Vi ska hitta in oss i våra nya grupper, finna nya bekantskaper och nya lekar. Under veckan har vi börjat mer med våra rutiner. En grupp är inne en förmiddag i veckan där vi kommer ha fokus på planerad undervisning i mindre möten i innemiljön. De andra två grupperna är ute på gården, går på promenad, besöker en lekpark eller skogen. Under några veckor framöver kommer grupperna att möta olika miljöer och göra olika saker, detta för att vi ska kunna observera vad grupperna är intresserade av att utforska. Dessa observationer ligger sedan till grund för det tema som vi kommer att utforska. Läroplanen för Förskolan beskriver syftet med temainriktat arbete i förskolan såhär:

"Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (Lpfö 18. sid.10)"

Inomhus har vi fortsatt bekanta oss med våra lärmiljöer. Det finns en del nya miljöer även för barnen som varit på Fören innan sommaren. När vi får nya barngrupper på hösten så förändras miljöerna tillsammans med barngruppen. Barnen är yngre och vi anpassar miljön efter barnens intressen och behov. Vi lägger mycket tid på att barnen ska utmanas i att stanna i lek en längre stund, vi tror på så sätt att det blir en mer intensiv lek och att leken och miljön får utvecklas mer mellan barnen.